Neste treffpunkt

Søndag 3. november kafe på Årebrot grendahus. Laurdag 16. november hjortefest i Botnane.

 

Aktuelt

Dagens Fridtjov

Mangt var uvandt,
før det vart sjølvsagt.

Flytta heim og trivst i Botnane

Syskenborna Trude Sørbotten og Linn-Kristin Sørbotten bur i Botnane med sambuarar og to barn kvar. Dei gler seg over kor fritt og godt ungane har det, og lokalbefolkninga er glade for at dei buset seg med familie i Botnane. Men begge stussar over kor ofte utanforståande svartmålar livet på bygda. Dette livet bør snakkast opp og ikkje rakkast ned på, meiner dei.

Møte om kulturminneplanen

Torsdag 31. oktober, kl. 18.00, vert det møte om kulturminneplanen for Bremanger kommune, i Botnane grendahus. Det er Reidun Øvrebotten som leiar dette arbeidet og ho ynskjer å høyre kva som bør med i den frå vårt område. Stikkord kan vere gravrøysar, krigsminne, gravstad, diktarsti, men kva meir? Møt opp og kom med tankar og idear om det.

80 hjorteløyve i Botnane

– Vi skaut mest berre bukkar på hjortejakta før. Det var det som talde då eg byrja å gå på jakt for vel 40 år sidan, seier Torbjørn Øvrebotten. No trur han det vil ta minst 10 år å få opp att ein sterk hjortestamme. Difor må det skytast mest kalvar og ungdyr. I år er det 80 fellingsløyve for hjort i Botnane.

Radioen som stilna

Med løyve frå Fjordenes Tidende legg vi ut faksimile av eit intervju med Svanhild Halnes, som dei hadde på trykk 4. oktober i år. Intervjuet er gjort av Kjell Askeland. Svanhild Halnes (93)var tenestejente i Breivika då tyskarane fann radiostasjonen Roska 13. mars 1945. Ho tente hjå syskena Kristi og Isak Breivik.

Søndagskafe på Årebrot 3. november.

Søndag 3. november, kl. 16.00 er det kafe på Årebrot grendahus.

Den 1. desember er det julemarknad og adventskafe i Botnane grendahus, frå 14.00-18.00.

Hjortefest 16.november

Den årlege hjortefesten vert i Botnane grendahus laurdag 16. november, kl. 19.00. Det er framleis hjortejegarane frå dei ulike jaktfelta som står for den.

Vi håpar mange vil kome og du kan melde deg på til Rune Nordbotten, mobil 415 53 395. E-post: run-nord@online.no Bilete er frå hjortefesten i fjor.

Julemarknad og kafe 1. desember

Søndag 1. desember vert det julemarknad og kafe i grendahuset i Botnane, frå 14.00-18.00. Vi satsar på å ha ferdig skulestova til då, slik at det vert betre plass til sal av ting og kafe nede. Jacqueline Mannart har alt fått med seg seks ulike utstillarar.

I fjor var julemarknaden i løa i Vindspollen, men der er det byggearbeid for tida, difor vert grendahuset i Botnane brukt i år.

Vandring på Diktarstien

Den siste omvisinga på Diktarstien i Botnane i år var 6. oktober. Det har vore sju månadlege omvisingar sidan april, og tre tinga utanom. Til saman har vel 80 personar vore med på desse omvisingane, og mange har gått turen på eiga hand.

Det vert omvisingar på Diktarstien etter Jan-Magnus Bruheim også neste år, men mest etter avtale. Og ei datofesta omvising vår, sommar og haust.

Bli medlem i grendalaget

Botnane og Årebrot grendalag treng fleire medlemmer, både aktive og passive, som ynskjer det beste for bygdene våre. Det kostar kr. 150 per person å vere medlem. For dei mellom sju og 18 år kr. 50. Du kan betale til konto 3775 65 59177. Vipps 501465. Merk innbetalinga «kontingent», og send ei melding til: asmund.berthelsen@icloud.com

Ønskjer du å leige lokale?

Turar

Botnane og Årebrot kan by på mange turar – sjekk dei ut her!