Julemarknad og kafe 1. desember

I Botnane grendahus kl. 14.00-18.00. Tretten utstillarar.

 

Aktuelt

Dagens Fridtjov

Kva ein brukar nyord til?
Løyne gammal meining.

Julemarknad 1.desember

Søndag 1. desember vert det julemarknad og kafé i Botnane grendahus, frå kl.14.00-18.00. Jacqueline Mannaart er primus motor og har samla tretten utstillarar frå Botnane, Årebrot, Svelgen, Mulelida og Florø, som sel varer dei har laga sjølve. 

Det vert høve til å kjøpe seg betasupe, vårrullar og kaffimat, så ingen treng å reise heim att svoltne.

Frå Litauen til Botnane

Jurate Tamosiuniene og borna Simona og Justas kom til Årebrot i 2014, etter at familiefaren, Mindaugas Tamosiunas, hadde arbeidd på steinbrotet i Seljestokken i fire år.  Han treivst ikkje med å ha familien så langt vekke.

I fjor kjøpte dei hus i Botnane og Jurate fekk seg fast jobb på fiskeanlegget. Dei trur dei er komne for å bli. – Det hadde vore vanskeleg å reise attende til Litauen no, seier 16 år gamle Simona.

Auka kunnskap om gravrøysane

Riksantikvaren har løyvd 282.000 kr. til informasjon og tilrettelegging for publikum ved dei største gravrøysane i Botnane. 19. november var det synfaring med folk frå fylkeskommunen, kommunen, grendalaget, grunneigarar og andre interesserte. Totalt 10 personar.

No skal det lagast skilt og stoppeplassar, og kring nokre av røysane må det ryddast kratt. Målet er å auke kunnskapen om røysane og sette dei inn i ein større samanheng.  Opning rundt 1. august 2020.

Flytta heim og trivst i Botnane

Syskenborna Trude Sørbotten og Linn-Kristin Sørbotten bur i Botnane med sambuarar og to barn kvar. Dei gler seg over kor fritt og godt ungane har det, og lokalbefolkninga er glade for at dei buset seg med familie i Botnane. Men begge stussar over kor ofte utanforståande svartmålar livet på bygda. Dette livet bør snakkast opp og ikkje rakkast ned på, meiner dei.

Må skyte kalv og ungdyr

– Vi skaut mest berre bukkar på hjortejakta før. Det var det som talde då eg byrja å gå på jakt for vel 40 år sidan, seier Torbjørn Øvrebotten. No trur han det vil ta minst 10 år å få opp att ein sterk hjortestamme. Difor må det skytast mest kalvar og ungdyr. I år er det 80 fellingsløyve for hjort i Botnane.

Vandring på Diktarstien

Den siste omvisinga på Diktarstien i Botnane i år var 6. oktober. Det har vore sju månadlege omvisingar sidan april, og tre tinga utanom. Til saman har vel 80 personar vore med på desse omvisingane, og mange har gått turen på eiga hand.

Det vert omvisingar på Diktarstien etter Jan-Magnus Bruheim også neste år, men mest etter avtale. Og ei datofesta omvising vår, sommar og haust.

Bli medlem i grendalaget

Botnane og Årebrot grendalag treng fleire medlemmer, både aktive og passive, som ynskjer det beste for bygdene våre. Det kostar kr. 150 per person å vere medlem. For dei mellom sju og 18 år kr. 50. Du kan betale til konto 3775 65 59177. Vipps 501465. Merk innbetalinga «kontingent», og send ei melding til: asmund.berthelsen@icloud.com

Ønskjer du å leige lokale?

Turar

Botnane og Årebrot kan by på mange turar – sjekk dei ut her!