Romjulskafe 27. desember

Fredagen i romjula vert det kafe i Botnane grendahus kl.16.00.

 

Aktuelt

Dagens Fridtjov

Best er det venskap
som ikkje treng seiast.

Kjøkkenhandduk som gassmaske

I dag er Nina Seljestokken (41) sjef og tredje generasjon på Seljestokken båtverkstad. Det var bestefaren Norvald Seljestokken (1925-2006) som starta det heile, og far Torleif (67) fortel om store skilnader på før og no. – Han pappa brukte ein kjøkkenhandduk framfor nasa, mot støv og gass. Det fekk klare seg, meinte han.

Livet på Ponderosaen

Dei har god plass i eit hus med alt på ei flate. Bror til John Magne Sande byrja kalle huset og garden i Sletten for Ponderosa-garden, etter ein fjernsynsserie om ein familien på ein gard i Nevada. – Så no seier “alle” at dei skal til Ponderosaen. Syster mi seier at det er som å dra til eit ferieparadis å kome hit. Her er det fritt for alle påtrengande stimuli, seier Kjersti Straume.

Kari var eit lukketreff

– Det var ingen som ville ha meg her, og eg kom meg ingen stad, så eg sette inn ei annonse i damebladet Alle Kvinner. Eg fekk svar frå fleire, men Kari peika seg ut. Det var eit lukketreff, og eg vart så overraska over at ho ville ha meg, seier Johannes Nordbotten og er framleis lukkeleg for det. Dette var før folk møttest på Tinder og andre sjekkesider på nettet.

Frå Litauen til Botnane

Jurate Tamosiuniene og borna Simona og Justas kom til Årebrot i 2014. Då hadde Mindaugas Tamosiunas arbeidd på steinbrotet i Seljestokken i fire år. Men han treivst ikkje med familien så langt vekke.

I 2018 kjøpte dei hus i Botnane og Jurate fekk seg fast jobb på fiskeanlegget. Dei trur dei er komne for å bli. – Det hadde vore vanskeleg å reise attende til Litauen no, seier 16 år gamle Simona.

Auka kunnskap om gravrøysane

Riksantikvaren har løyvd 282.000 kr. til informasjon og tilrettelegging for publikum ved dei største gravrøysane i Botnane. 19. november var det synfaring med folk frå fylkeskommunen, kommunen, grendalaget, grunneigarar og andre interesserte. Totalt 10 personar.

No skal det lagast skilt og stoppeplassar, og kring nokre av røysane må det ryddast kratt. Målet er å auke kunnskapen om røysane og sette dei inn i ein større samanheng.  Opning rundt 1. august 2020.

Flytta heim og trivst i Botnane

Syskenborna Trude Sørbotten og Linn-Kristin Sørbotten bur i Botnane med sambuarar og to barn kvar. Dei gler seg over kor fritt og godt ungane har det, og lokalbefolkninga er glade for at dei buset seg med familie i Botnane. Men begge stussar over kor ofte utanforståande svartmålar livet på bygda. Dette livet bør snakkast opp og ikkje rakkast ned på, meiner dei.

Bli medlem i grendalaget

Botnane og Årebrot grendalag treng fleire medlemmer, både aktive og passive, som ynskjer det beste for bygdene våre. Det kostar kr. 150 per person å vere medlem. For dei mellom sju og 18 år kr. 50. Du kan betale til konto 3775 65 59177. Vipps 501465. Merk innbetalinga «kontingent», og send ei melding til: asmund.berthelsen@icloud.com

Ønskjer du å leige lokale?

Turar

Botnane og Årebrot kan by på mange turar – sjekk dei ut her!