• STOR INTERESSE FOR HISTORIA VÅR

    Det er kjekt å sjå den stor interessa for historia vår som syner seg i responsen Ståle Sørbotten får på det han skriv. Etter kvart kjem det historier frå sørover stranda til Årebrot også.

Bilete frå slåttateigen i Sletten, i 1938. Foto: Arne Nordbotten.

Vi ser tilbake i tid

Dei siste tidsvitna

Oline Øvrebotten 100 år

Åleine jente på skulen

Sydama som trylla

Årebrot sanitetsforeining

Historia om Hellebrotbåten

Krigshelten Atle Svardal

Augevitneskildring 13.mars 1945

Under Gestapo sin kommando

13.mars 1945

Soga om Harald Langø

August Sande og Orvald Sletten

Gravstaden i Botnane

Drukningsulukker

Då vi ikkje var åleine

Glaning, eller skotring?

Redningssaka i Botnane

Vengane i Frøysjøen

Freikoll forliste i Frøysjøen

Soga om Bivi

Soga om DS Sonja